تبلیغات
فونیكس / Phoenix - Shiraz - Iran

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:دوشنبه 1391/06/6-04:25 بعد از ظهر

Shiraz - Iran

Shiraz
Persian Cultural Capital
City of roses
City of gardens
City of flower and nightingale


Location of Shiraz in Iran Coordinates: 29°37′N 52°32′E

shiraz - iran