تبلیغات
فونیكس / Phoenix - آموزش زبان انگلیسی - تمام سطوح

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:چهارشنبه 1390/10/14-03:18 بعد از ظهر

آموزش زبان انگلیسی - تمام سطوح

آموزش زبان انگلیسی - تمام سطوح

 

آموزش لغات روزمره

Truck کامیون 
The fire spread rapidly after a truck carrying chemicals exploded.... 
The restaurant was full of truck drivers.

 

Bowl کاسه، جام
...a china bowl.... ...a goldfish in a bowl.

 

Grape انگور، خوشه انگور 
...a bunch of grapes.


Delicate ظریف، لطیف
She had long delicate fingers.

 

آموزش یک اصطلاح کاربری

Stick Out One's Neck
معنی: ریسک کردن، خطر کردن

 

Why should I stick my neck out for them?

چرا باید خودم را به خاطر آنها به خطر بیاندازم؟


حذف حرف تعریف معین (the)

در موارد زیر حرف تعریف the مورد استفاده قرار نمی‌گیرد:

1- به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولی آنجا که اسامی افراد بصورت جمع می‌آید از the استفاده می‌کنیم:

the Johnson's  خانواده جانسون, the Smiths خانواده اسمیت

2- قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردی که در بالا به آنها اشاره شد.


نکته:

 
تنها در مورد اسم کشورهایی که مفرد باشند the حذف می‌شود. پیش از اسم کشورهایی که حالت جمع دارند از the استفاده می‌کنیم:

the United States, the Netherlands, the United Arab Emirates

همچنین اگر بخواهیم در اسامی کشورها از کلماتی از قبیل Republic،Kingdom و غیره استفاده کنیم باز هم باید the را بکار ببریم:

the Czech Republic, the United Kingdom

3- به همراه اسم زبانها:

Farsi, English, French, Arabic

4- به همراه اسم وعده‌های غذایی مانند صبحانه و ...:

breakfast, dinner, lunch

5- در مورد جاهایی مانند bed، sea، work، prison، court، hospital، church، school و ... اگر منظور ما کلی باشد، در اینصورت از the استفاده نمی‌شود.