تبلیغات
فونیكس / Phoenix - Anathema - One Last Goodbye

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:شنبه 1390/10/10-03:46 بعد از ظهر

Anathema - One Last Goodbye


Anathema - One Last Goodbye

Anathema - One Last Goodbye.mp3


            

One last goodbye

   How I needed you
  چطور بهت نیاز داشتم...

  How I believe now you're gone

 حالا چطور باور کنم که رفتی ؟

  In my dreams I see you

 توی رویا هام میبینمت

  I awake so alone

 خیلی تنها بیدار میشم...

 I know you didn't want to leave 

میدونم تو نمیخواستی بری

 Your heart yearned to stay 

قلبت
تمایل داشت که بمونی 

But the strength I always loved in you

  اما قدرتی که من همیشه در تو دوست داشتم

 Finally gave way

 نهایتا از دست رفت 

Somehow I knew you would leave me this way

 به نحوی میدونستم که اینطور ترکم میکنی 

Somehow I knew you could never.. never stay 

به نحوی میدونستم تو هیجوقت نمیتونی بمونی

And in the early morning light

  و در نور صبحدم

  After a silent peaceful night

 بعد از یک شب ساکت و آروم

 You took my heart away 

تو قلبم رو با خودت بردی

   In my dreams I can see you 

توی رویاهام میتونم ببینمت 

I can tell you how I feel 

میتونم بهت بگم چه احساسی دارم 

In my dreams I can hold you

 توی رویاهام میتونم در آغوش بیگرمت

 And it feels so real

  و این احساسی خیلی واقعی داره  


 I still feel the pain

 من هنوز اون درد رو حس میکنم

  I still feel your love

 من هنوز عشق تو رو احساس میکنم

 I still feel the pain

 من هنوز اون درد رو حس میکنم

  I still feel your love

 من هنوز عشق تو رو احساس میکنم

    And somehow I knew you could never, never stay 

و به نحوی میدونستم که تو هیچوقت... هیچوقت نمیمونی

 And somehow I knew you would leave me

 و به نحوی میدونستم تو من رو ترک میکنی 

And in the early morning light

  و در نور صبحدم

 After a  silent peaceful night

  بعد از یک شب آروم و ساکت

 You took my heart away 

تو قلبم رو باخودت بردی

  I wished, I wished you could have stayed

  من آرزو میکردم... آرزو میکردم میتونستی مونده باشی...
نوع مطلب : متن آهنگهای خارجی