تبلیغات
فونیكس / Phoenix - Inna - LOVE

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:شنبه 1390/10/10-03:14 بعد از ظهر

Inna - LOVELyrics to Love

 Am I..? A..a..a Am I dreaming 

دارم خواب میبینم ؟

What I feel tonight about you and I.

امشب چه احساسی در مورد خودم و تو خواهم داشت

Am I..? A..a..a Am I dreaming?

دارم خواب میبینم ؟

I can feel your love when I hold you tight.

میتونم عشقت رو احساس کنم وقتی در آغوش میگیرمتI just wanna love you

من فقط میخوام عاشق تو باشم

And you're the one

و تو فقط یکی هستی

I need you.

به تو احتیاج دارم

And I just wanna give all my love I have.

و فقط میخوام تمام عشقم رو به تو بدم

With my lips I'm feeling

با لبهام احساس میکنم

And then I see a meaning

و بعد یه حس رو میبینم

Cause you're the only one I feel tonight.

چون تو تنها کسی هستی که امشب حسش میکنمCome back and set me free

برگرد و من رو آزاد کن

Now from infinity

از سرگردانی

Love is a mistery

عشق یه راز هست

Distance is killing me

فاصله داره منو میکشه !!Come back I need you now

برگرد، من الآن به تو احتیاج دارم

You are the love I found

تو عشقی هستی که من پیدا کردم

I feel above the ground

حس میکنم بالاتر از سطح زمینم

You take me round and round.

تو من رو دنبال خودت میکشونیCome back and set me free

برگرد و من رو آزاد کن

Now from infinity

از سرگردانی

Love is a mistery

عشق یه راز هست

Distance is killing me

فاصله داره منو میکشه !!

Come back I need you now

برگرد، من الآن به تو احتیاج دارم

You are the love I found

تو عشقی هستی که من پیدا کردم

I feel above the ground

حس میکنم بالاتر از سطح زمینم

You take me round and round.

تو من رو دنبال خودت میکشونیAm I..? A..a..a Am I dreaming?

آیا دارم رویا میبینم ؟

What I feel tonight about you and I.

امشب چه حسی در مورد تو و خودم خواهم داشت ؟

Am I..? A..a..a Am I dreaming?

I can feel your love when I hold you tight.

میتونم عشقت رو احساس کنم وقتی در آغوش میگیرمتI just wanna love you

من فقط میخوام عاشق تو باشم

And you're the one

و تو فقط یکی هستی

I need you.

بهت نیاز دارم

And I just wanna give all my love I have.

و فقط میخوام تمام عشقم رو به تو بدم

With my lips I'm feeling

با لبهام احساس میکنم

And then I see a meaning

و بعد یه حس رو میبینم

Cause you're the only one I feel tonight.

چون تو تنها کسی هستی که امشب حسش میکنمCome back and set me free

برگرد و من رو آزاد کن

Now from infinity

از سرگردانی

Love is a mistery

عشق یه راز هست

Distance is killing me

فاصله داره منو میکشه !!Come back I need you now

برگرد، من الآن به تو احتیاج دارم

You are the love I found

تو عشقی هستی که من پیدا کردم

I feel above the ground

حس میکنم بالاتر از سطح زمینم

You take me round and round.

تو من رو دنبال خودت میکشونیCome back and set me free

برگرد و من رو آزاد کن

Now from infinity

از سرگردانی

Love is a mistery

عشق یه راز هستذ

Distance is killing me

فاصله داره منو میکشه !!Come back and set me free

برگرد و من رو آزاد کن

Now from infinity

از سرگردانی

Love is a mistery

عشق یه راز هست

Distance is killing me

فاصله داره منو میکشه !!Come back and set me free

برگرد و من رو آزاد کن

Now from infinity

از سرگردانی

Love is a mistery

عشق یه راز هست

Distance is killing me

فاصله داره منو میکشه !!Come back and set me free

برگرد و من رو آزاد کن

Now from infinity

از سرگردانی

Love is a mistery

عشق یه راز هست

Distance is killing me

فاصله داره منو میکشه !!Come back I need you now

برگرد، من الآن به تو احتیاج دارم

You are the love I found

تو عشقی هستی که من پیدا کردم

I feel above the ground

حس میکنم بالاتر از سطح زمینم

You take me round and round.

تو من رو دنبال خودت میکشونی

...نوع مطلب : متن آهنگهای خارجی