تبلیغات
فونیكس / Phoenix - inna - Hot

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:شنبه 1390/10/10-02:16 بعد از ظهر

inna - Hot

Inna - Sorry

GO!You belong to me

تو به من تعلق داری

I belong to you

من به تو تعلق دارم

Fire from my heart

آتش قلب من

Burning just for you

فقط برای تو میسوزد

When you're far away

وقتی که تو دوری

I'm in love with you

من عاشق تو هستم

Feeling that so high

اون رو خیلی زیاد حس میکنم

What can I do?

چه کار میتونم بکنم؟

You belong to me

تو به من تعلق داری

I belong to you

من به تو تعلق دارم


Fire from my heart

آتش قلب من

Burning just for you

فقط برای تو میسوزد

When you're far away

وقتی که تو دوری

I'm in love with you

من عاشق تو هستم

Feeling that so high

اون رو زیاد حس میکنم

What can I do?

چه کار میتونم بکنم؟

What can I do?

چه کار میتونم بکنم؟


Fly like you do it

پرواز مانند این است که تو این کار را انجام دهی

Like you're high

مثل اینکه بالا باشی

Like you do it

مانند این است که تو این کار را انجام دهی

Like you fly

مانند اینکه تو پرواز کنی

Like you do it

مانند این است که تو این کار را انجام دهی

Like a woman

شبیه یک زن

Fly like you do it

پرواز مانند این است که تو این کار را انجام دهی

Like you're high

شبیه بالا بودن شما

Like you do it

مانند این است که تو این کار را انجام دهی

Like you try

مثل اینکه تلاش کنی

Like you do it

مانند این است که تو این کار را انجام دهی

Like a woman

شبیه یک زن...

Haaaaa.....
La la la......

...نوع مطلب : متن آهنگهای خارجی