تبلیغات
فونیكس / Phoenix - If Tomorrow Never Comes

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:چهارشنبه 1390/10/7-10:41 قبل از ظهر

If Tomorrow Never Comes

artist: Ronan Keating lyrics
title
: If Tomorrow Never Comes
album
: Destination

Sometimes late at night
I lie awake and watch her sleeping
She's lost in peaceful dreams
So I turn out the lights and lay there in the dark
And the thought crosses my mind
If I never wake up in the morning
Would she ever doubt the way I feel
About her in my heart

If tomorrow never comes

Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

'Cause I've lost loved ones in my life

Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed
So I made a promise to myself
To say each day how much she means to me
And avoid that circumstance
Where there's no second chance to tell her how I feel

If tomorrow never comes

Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day
That she's my only one
And if my time on earth were through
And she must face this world without me
Is the love I gave her in the past
Gonna be enough to last
If tomorrow never comes

So tell that someone that you love

Just what you're thinking of
If tomorrow never comes


download
Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes.mp3گهکاه، شب هنگام
بر می خیزم وبه صورت زیبایش می نگرم

او آرام به خوابی عمیق رفته است پس چراغ ها را خاموش کرده و در تاریکی کنارش دراز می کشم

و فکری از ذهنم می گذرد

اگر فردا دیگر هرگز از خواب بیدار نشوم

آیا او هرگز احساسم را به خودش خواهد فهمید؟

که همیشه در قلب من خواهد ماند

اگر فردا هرگز از راه نرسد
آیا خواهد فهمید که چقدر دوستش داشته ام؟

آیا تلاشم در نشان دادن این عشق کافی بوده؟

زیرا که او همه کس من است

و اگر زمان حضور من بر روی زمین به پایان برسد

و او با دنیای بی من روبه رو گردد

عشقی که در گذشته به او داده ام

آیا باقی خواهد ماند؟

اگر فردا هرگز از راه نرسد

پس من تمامی چیزهایی را که در زندگی دوست داشته ام از دست می دهم
و هرگز نمی فهمند که چقدر عاشقشان بوده ام

حال پشیمانم

که این احساس حقیقی ام هرگز آشکار نگردید

پس به خودم قول می دهم

هر روز به او بگویم که چقدر دوستش دارم

و دور باشم از لحظاتی که

خالی از ابراز احساساتم است

اگر فردا هرگز از راه نرسد
آیا خواهد فهمید که چقدر دوستش داشته ام؟

آیا تلاشم در نشان دادن این عشق کافی بوده؟

زیرا که او همه کس من است

و اگر زمان حضور من بر روی زمین به پایان برسد

و او با دنیای بی من روبه رو گردد

عشقی که در گذشته به او دادم

آیا باقی خواهد ماند؟

اگر فردا هرگز از راه نرسد

پس به کسی که عاشقش هستی
آنچه را که در درونت هست، بگو

شاید،شاید فردا هرگز از راه نرسدنوع مطلب : متن آهنگهای خارجی